រៀបចំផ្ទៃអេក្រង់ខាងមុខ (Desktop)

កាលពីប្រកាសមុន ខ្ញុំបានលើកពីការបង្កើត Icon ប្រភេទ .png ដែលប្រើសម្រាប់កែលម្អ Dock ដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយពីការរៀបចំ Desktop តាមរបៀបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៏ល្អនៅពេលបើកកំព្យូទ័រ។ 😀 (សូមមើលរូបខាងក្រោម)

ស្ទីលអេក្រង់តាមមូលស្ទាយល៏

ជាដំបូងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺ

១. កម្មវិធី Rocket Dock

២. កញ្ចប់ឯកសារ Mool Style

៣. Wallpaper របស់ Happyphotoshop (តាមចិត្ត)

១.បន្ទាប់ពីទាញយកអ្វីទាំងអស់នេះហើយ អ្វីដែលយើងធ្វើបន្ទាប់គឺធ្វើការរៀបចំ Desktop របស់យើង ១. បិទ Desktop Icon របស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែ ចុចMouseខាងស្តាំ ជ្រើសយកពាក្យ View => Show Desktop Icon ២.កែសម្រួល Rocket Dock ឲ្យទៅខាងស្តាំ៖ ចុចម៉ៅស្តាំលើ Dock របស់អ្នក ជ្រើសយកពាក្យ Dock Setting រួចជ្រើសយកពាក្យ Position (មើលរូប) បន្ទាប់មកនៅ Screen Position សូមយកពាក្យ Left បើអ្នកចង់ដាក់វានៅខាងឆ្វេង។
៣. ដាក់វាឲ្យបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ៖ ជ្រើសយកពាក្យ Behavior រួច Tick នៅលើ Auto Hide

៤.ជំនួស Icon ថ្មី៖  ចុចស្តាំលើ Icon ណាមួយដែលអ្នកចង់ប្តូរ ជ្រើសយកពាក្យ Icon Setting => ចុចលើសញ្ញា (+)ដើម្បីបន្ថែមទីតាំង => ជ្រើសយកទីតាំងដែលអ្នកផ្ទុកឯកសារ  រូចចុច OK (មើលរូប)

ជ្រើសយក Icon ណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត រួច OK ជាការស្រេច

ហើយធ្វើបែបនេះនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលចង់ប្តូរ

ស្ទីលអេក្រង់តាមមូលស្ទាយល៏

បន្ថែម៖ –អ្នកអាចបង្កើត Icon ដោយខ្លួនឯងដោយចូលមើលប្រកាស ” បង្កើត Mool Style ដោយខ្លួនឯង

-បើមានចម្ងល់លើប្រកាសទាំងឡាយ អ្នកអាចសរសេរជាសំនួរមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ៖

Email: seangsokheng@gmail.com

Facebook: fb.com/seangsokheng

កែប្រែរូបលេងតាមរយៈគេហទំព័រ Picjoke.net

Picjoke.net ជាគេហទំព័រកម្សាន្តមួយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកកែប្រែ (Edit) រូបភាពផ្ទាល់តាមចិត្តដោយវាផ្តល់គំរូ (Template)ស្រាប់ៗ ដោយគ្រាន់តែអ្នកបញ្ចូលរូបចូលក្នុងទៅជាការស្រាច់ វាធ្វើការ អាប់ឌេត ២ដងក្នុងមួយខែ។ 😀 ខាងក្រោមនេះជារបៀបចូលក្នុងគេហទំព័រដើម្បីកែប្រែរូបផ្ទាល់របស់អ្នក៖

១.សូមវាយអសយដ្ឋាន(address): http://www.picjoke.net or en.picjoke.net

២. បន្ទាប់ជ្រើសរើស ម៉ូតដែលអ្នកពេញចិត្ត

 

 

៣. បញ្ចូលរូបដោយចុចលើប៉ូតុង  រួច Uploadរូបភាពរបស់អ្នកចូល ជាចុងបញ្ចប់ចុចលើប៉ូតុង 

រង់ចាំប៉ុន្មានវិនាទី អ្នកនឹងទទួលរូបរបស់អ្នក បើអ្នកចង់រក្សាទុកនេះគឺគ្រាន់តែចុចលើប៉ូតុង Save to Disk ជាការស្រាច់ 😀