កែប្រែរូបលេងតាមរយៈគេហទំព័រ Picjoke.net

Picjoke.net ជាគេហទំព័រកម្សាន្តមួយដែលអាចឲ្យលោកអ្នកកែប្រែ (Edit) រូបភាពផ្ទាល់តាមចិត្តដោយវាផ្តល់គំរូ (Template)ស្រាប់ៗ ដោយគ្រាន់តែអ្នកបញ្ចូលរូបចូលក្នុងទៅជាការស្រាច់ វាធ្វើការ អាប់ឌេត ២ដងក្នុងមួយខែ។ 😀 ខាងក្រោមនេះជារបៀបចូលក្នុងគេហទំព័រដើម្បីកែប្រែរូបផ្ទាល់របស់អ្នក៖

១.សូមវាយអសយដ្ឋាន(address): http://www.picjoke.net or en.picjoke.net

២. បន្ទាប់ជ្រើសរើស ម៉ូតដែលអ្នកពេញចិត្ត

 

 

៣. បញ្ចូលរូបដោយចុចលើប៉ូតុង  រួច Uploadរូបភាពរបស់អ្នកចូល ជាចុងបញ្ចប់ចុចលើប៉ូតុង 

រង់ចាំប៉ុន្មានវិនាទី អ្នកនឹងទទួលរូបរបស់អ្នក បើអ្នកចង់រក្សាទុកនេះគឺគ្រាន់តែចុចលើប៉ូតុង Save to Disk ជាការស្រាច់ 😀