កំណែតម្រូវពន្លឺ (Brightness Correction)


នៅក្នុងប្រកាសនេះ ខ្ញុំនឹងលើកការកែប្រែពន្លឺ និង ភាពច្រាសគ្នា(កុង) (Brightness & Contract) ដែលបច្ចេកទេស (Technique) កែច្នៃរូបភាពដែលអ្នកគួរតែចេះ។ វាជាចំនុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកែប្រែរូបភាព វាជួយដល់រូបភាពយើងឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរ។
– ជាដំបូងអ្នកត្រូវបើករូបភាពរបស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ File -> Open -> ជ្រើសយករូបភាពរបស់អ្នក រួចចុច Open ឬ ប្រើលើ Keyboard ដោយចុចលើ Ctrl+ O (មើលរូប)

– ពេលដែលបើករូបហើយ សូមចូល Image -> Adjustment -> Brightness and Contrast

-រូច វានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀត វានឹងអាចឲ្យកែតម្រូវ ពន្លឺ (Brightness) នឹង ភាពច្រាស (C0ntrast)

ត្រង់ចំនុច Brightness យើងធ្វើការកែតម្រូវលើពន្លឺមានភាពភ្លឺឬងងឹត

Contrast ជាការកែតម្រូវលើភាពច្រាសគ្នារវាងពន្លឺរូបភាពនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យ (អាស្រ័យលើរូបភាព)
មើលរូបខាងក្រោម៖

បន្ទាប់ចុច OK ជាការស្រេច។ ជាចុងក្រោយចុច Ctrl + S ដើម្បីរក្សាទុក​ (សូមជ្រើសយកប្រភេទឯកសារ .jpg / .jpeg) រួចចុចលើ ប្រអប់ SAVE  រួច  OKជាការស្រេច។

បើមានសំនួរ ឬ ការកែតម្រូវសូមផ្ញើរមកតាម Email របស់ខ្ញុំ ៖ seangsokheng@gmail.com facebook.com/seangsokheng។ ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួល សូមអរគុណចំពោះមតិរបស់អ្នក!

រៀបចំផ្ទៃអេក្រង់ខាងមុខ (Desktop)

កាលពីប្រកាសមុន ខ្ញុំបានលើកពីការបង្កើត Icon ប្រភេទ .png ដែលប្រើសម្រាប់កែលម្អ Dock ដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយពីការរៀបចំ Desktop តាមរបៀបថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៏ល្អនៅពេលបើកកំព្យូទ័រ។ 😀 (សូមមើលរូបខាងក្រោម)

ស្ទីលអេក្រង់តាមមូលស្ទាយល៏

ជាដំបូងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺ

១. កម្មវិធី Rocket Dock

២. កញ្ចប់ឯកសារ Mool Style

៣. Wallpaper របស់ Happyphotoshop (តាមចិត្ត)

១.បន្ទាប់ពីទាញយកអ្វីទាំងអស់នេះហើយ អ្វីដែលយើងធ្វើបន្ទាប់គឺធ្វើការរៀបចំ Desktop របស់យើង ១. បិទ Desktop Icon របស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែ ចុចMouseខាងស្តាំ ជ្រើសយកពាក្យ View => Show Desktop Icon ២.កែសម្រួល Rocket Dock ឲ្យទៅខាងស្តាំ៖ ចុចម៉ៅស្តាំលើ Dock របស់អ្នក ជ្រើសយកពាក្យ Dock Setting រួចជ្រើសយកពាក្យ Position (មើលរូប) បន្ទាប់មកនៅ Screen Position សូមយកពាក្យ Left បើអ្នកចង់ដាក់វានៅខាងឆ្វេង។
៣. ដាក់វាឲ្យបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ៖ ជ្រើសយកពាក្យ Behavior រួច Tick នៅលើ Auto Hide

៤.ជំនួស Icon ថ្មី៖  ចុចស្តាំលើ Icon ណាមួយដែលអ្នកចង់ប្តូរ ជ្រើសយកពាក្យ Icon Setting => ចុចលើសញ្ញា (+)ដើម្បីបន្ថែមទីតាំង => ជ្រើសយកទីតាំងដែលអ្នកផ្ទុកឯកសារ  រូចចុច OK (មើលរូប)

ជ្រើសយក Icon ណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត រួច OK ជាការស្រេច

ហើយធ្វើបែបនេះនៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលចង់ប្តូរ

ស្ទីលអេក្រង់តាមមូលស្ទាយល៏

បន្ថែម៖ –អ្នកអាចបង្កើត Icon ដោយខ្លួនឯងដោយចូលមើលប្រកាស ” បង្កើត Mool Style ដោយខ្លួនឯង

-បើមានចម្ងល់លើប្រកាសទាំងឡាយ អ្នកអាចសរសេរជាសំនួរមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ៖

Email: seangsokheng@gmail.com

Facebook: fb.com/seangsokheng

បង្កើតMool Style PNG ដោយខ្លួ​នឯង

ពេលនេះខ្ញុំ​សូមបង្ហាញមិត្តអ្នកអានពីរបៀបបង្កើត PNG សម្រាប់ដាក់នៅលើDockនៅលើDesktopរបស់អ្នកយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងងាយស្រួលថែមទៀតផង!

ខាងក្រោមនេះជាជំហាននៃការរចនាP NG នេះ៖

ជំហានទី១៖ បង្កើត Page ថ្មី ដែល ចូលទៅក្នុង File -> New or Ctrl+N ដែលដាក់ទំហំ ទទឺង (Width) 256 x កំពស់ ( Height) 256 pixels, Resolution: 100 pixel, Color Mode: RGB (សម្រាប់ Web) និង Background Contents: Transperent (សូមមើលរូប)

រួចចុច Enter (Ctrl+F សម្រាប់ពង្រីកឲ្យពេលអេក្រង់)

ជំហានទី២៖ គូសរង្វង់ដោយប្រើ Elliptical Marquee Tool (M) រួច Ctrl+ Shift+Nដើម្បីបង្កើត Layer ថ្មី

ជំហានទី ៣៖ ចាក់ពណ៌នៅលើ Layer របស់យើងដោយប្រើ Alt+Delete

ជំហានទី ៤៖ ការដាក់ Layer Style:

១.ដាក់ ស្រមោល (Shadow)

ចូលទៅក្នុង Layer -> Layer Style -> Shadow

២. ចាក់ពណ៌ចូលក្នងុ Layer (វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងចង់ប្តូរពណ៌ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើឡើងវិញ)

ដោយមិនចាំចូលម្តងទៀត​ យើងចុចលើពាក្យ Color Overlay នៅក្នុង Layer Style Menu រួចជ្រើសពណ៌ដែលអ្កកចង់បាន

៣. ដាក់ស៊ុម Stroke ចុចលើពាក្យថា Stroke ដាក់ទំហំ(Size): 5 px Position: inside, Color: ពណ៌ស

៤​. ដាក់ Inner Glow សម្រាប់ឲ្យវាមើលទៅដូចកញ្ចក់

ជំហានទី ៥៖ ធ្វើឲ្យរូបភាពមានលក្ខណៈ ឆ្លុះ

១. គូសរង្វង់កាត់មួយរួចចាក់ពណ៌ស

២. បង្កើត Selection ដោយ Ctrl រួចចុចនៅលើ Layer ទី១ (មើលរូប)

៣. កាត់ចេញ ចូលក្នុង Select ->Inverse (Shift+Ctrl+ I)

ហើយចុច Delete

៤. បន្ថយ Opacity ដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្លុះ សូមបន្ថយវាត្រឹម 50%

ជាចុងក្រោយ សូម វាយអក្សរតាមអ្នកចូលចិត្ត រួចដាក់ Shape  រួច Save ជា File .png ជាការស្រេច(ដូចគម្រូខាងក្រោម)

គន្លឹះ៖

– អ្នកអាចប្តូរពណ៌វាដោយគ្រាន់តែ ដូរតាម Layer Style  -> Color Overlay

-បើអ្នកចង់ឲ្យឆ្លុះ សូមបន្ថយFill (មើលរូប) ដោះ Color Overlay ចេញ រួចចាក់ពណ៌ធម្មតាដោយប្រើ Alt or Ctrl + Delete