កម្សាន្ត៖ PhotoBoomb Tool (Tools មិនគួរឲ្យជឿ) :D

នៅចុងសប្តាហ៏នេះ Happy Photoshop ពុំ​មាន​ប្រកាស​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​ចេញផ្សាយ​ទេ​ មាន​តែ​វិឌីអូ​កម្សាន្ត​មួយនេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ តើ​អ្នក​ជឿរទេ​ថា Tool មួយនេះ​ពិតជា​មាន​? បើ​មានមែន​ Happy Photoshop និងអេជាមិនខាន​ 😀 ។